Team buildingi

Team building za podjetja – zakaj si zasluži vašo pozornost?

Kako izbrati team building za podjetja in organizacije?

Resnici na ljubo, team building (gradnja ekipe) je v mnogih podjetjih sprejet večinoma zelo slabo in ima slab ugled, ko pride do odločanja oziroma ko se pojavi dan zanj. Premnogi začno zavijati z očmi in si mislijo svoje – največkrat slišimo »spet nas bodo silili k pretvarjanju, kakšna super ekipa smo«. Roko na srce, je ta misel velikokrat upravičena. Vendar, team building je naložba za prihodnost in ogromno, kar lahko naredite za svoje zaposlene. Zmanjšuje spore, gradi zaupanje, krepi sodelovanje in spodbuja komunikacijo. Karseda učinkovito in pravilno izpeljan team building pomeni večjo zvestobo zaposlenih, kar je dobro za celotno poslovanje in blagodejno oziroma osvežujoče deluje na kulturo podjetja. Da je vse skupaj še zabavno, je (pozitiven) učinek še toliko večji. Skratka, team building za podjetja je metoda, ki ji je treba posvetiti vso pozornost.

Kaj sploh je team building za podjetja?

Team building je vsako skupno preživljanje prostega časa zaposlenih izven poslovnih prostorov podjetja.

Primeri:

izlet s supi, spust po vrvi, kolesarjenje, piknik, rafting, obisk adrenalinskega parka, ustvarjalna delavnica, reševanje težavnih nalog, snemanje, improvizacijska delavnica, iskanje skritega zaklada in različni športi … Lahko bi rekli, da je primer kar vsaka situacija, ko so zaposleni umaknjeni od delovnega mesta v sklopu dejavnosti podjetja.

Uskladitev s cilji podjetja

Tako imenovani namenski team buildingi za podjetja imajo lahko zelo konkretne cilje.

Zakaj – kakšne sploh so koristi team buildinga za podjetja?

Team buildinge imajo podjetja največkrat (zgolj) za druženje zaposlenih. Seveda ni s tem nič narobe. Takšne oblike druženja imajo tudi svoje prednosti in ob dobri izbiri in korektni organizaciji dosežemo pozitivne učinke. Pomembno se je zavedati, zakaj to delamo, in pred team buildingom pravilno določiti cilje, pa naj bodo še tako enostavni. Npr. druženje in igranje premišljeno izbranih iger lahko pripeljeta do tega, da v podjetju začnemo razbijati različne skupinice (t. i. silose) in tako povečujemo pripadnost podjetju, prijateljstvo. Zaposlene največkrat premešamo, s čimer je poskrbljeno za izboljšanje odnosov in razumevanje. Rdeča nit team buildingov je izboljšati produktivnost in motivacijo. Ob premagovanju različnih ovir izven pisarne skupine odpravljajo motnje v komunikaciji in se ob tem neizmerno zabavajo. Prednosti takih programov so tako pomembne, da so številna podjetja team buildinge vključila v svoje strategije in standardno usposabljanje oziroma izobraževalni načrt.

Prednosti team buildinga za podjetja zajemajo:

 • izboljšanje motivacije in razvoj ekipnega duha,
 • ekipno premagovanje ovir,
 • izboljševanje procesov,
 • izboljšanje organizacijske produktivnosti,
 • ugotavljanje prednosti in slabosti ekip,
 • izboljšanje sposobnosti odpravljanja težav.

Poglejmo si najpomembnejše prednosti team buildinga za podjetja:

1) Grajenje zaupanja

Dejavnosti pri team buildingu lahko pomagajo pri razvoju zaupanja med zaposlenimi. Zaupanje je eden glavnih elementov za poslovanje podjetja, posebej za doseganje vsakdanjih ciljev in rast podjetja.

Zato poskušamo z dejavnostmi pri team buildingu graditi medsebojno zaupanje.

2) Reševanje sporov

Z dejavnostmi pri team buildingu krepimo odnose ljudi, saj lahko zaradi različnih osebnostnih značilnosti vaših zaposlenih pogosto prihaja do neljubih, predvsem pa nepotrebnih sporov. Razne dejavnosti tu igrajo pomembno vlogo, saj med sodelavci zmanjšujejo nesoglasja in spore ter jih lajšajo in rešujejo. S tem zaposlenim omogočamo, da utrjujejo vezi med seboj in se navajajo na različne osebnostne značilnosti. Tako lahko sodelavcem neposredno omogočimo spoznavanje drug drugega na osebni ravni.

3) Boljše sodelovanje

Team building je za vzpostavitev močnejših vezi med sodelavci nujno potreben. Dostikrat se zgodi, da zaposleni krivijo drug drugega, kar opazimo tudi takrat, ko se pojavijo težave pri skupnih projektih. Team building lahko pomaga pri povečanju sodelovanja med zaposlenimi ne samo v službi, temveč tudi pri drugih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih. Učinkovita ekipa je eno in se zaveda pomena sodelovanja za skupen uspeh. V takih primerih se izvajajo dejavnosti, ki zahtevajo sodelovanje vseh članov ekipe naenkrat. S tem se izognemo valjenju krivde drug na drugega, saj namesto tega sodelavci skupaj najdejo rešitev za hipotetične situacije.

4) Zabava

Zabava je pri team builidingu zelo pomemben cilj vseh dejavnosti. Že sama po sebi je lahko namen, v vsakem primeru pa pripomore k boljšim rezultatom vseh dejavnosti.

Pogosta vprašanja in odgovori – team building za zaposlene:

1) Kdo in kako naj izbere primeren team building za podjetja?

Pri izbiri team buildingov je pomembno sodelovanje vodstva: vodstvo običajno skupaj s predstavnikom oddelka HR in drugih oddelkov postavi cilje team buildinga, ki so usmerjeni v določeno korist za podjetje. Cilj podjetja je lahko zelo enostaven (npr. zabava) ali bolj zapleten (reševanje komunikacijskih problemov).

2) Enodnevni ali večdnevni dogodek?

Vse je odvisno od načrtovanega razpoložljivega časa – dokazano je, da večdnevni dogodki v naravi poglabljajo odnose, zaupanje in omogočijo bolj podroben vpogled v ekipo. Smiselno je razmisliti o vašem naslednjem (večdnevnem) team buildingu v naravi in spanju kar v mobilnih ali pa na drevesnih hiškah. Razmislite in sporočite svoje želje.

3) Izobraževalni, zabavni ali rekreativni team buildingi za podjetja?

Bistveno je celoletno načrtovanje dogodkov – prava kombinacija vsega napisanega v optimalnem zaporedju, dogodki morajo biti skrbno načrtovani in v skladu s cilji organizacije. Torej, vse od naštetega v pravem razmerju in zaporedju.

4) Če bi morali izbrati en team building za podjetja, ki izboljšuje sodelovanje v ekipi, kaj nam priporočate?

Upoštevajoč trende, bi vaš odgovor gotovo bil pustolovščina s supi. To je zabaven, edinstven izziv za ekipo. Naša pustolovščina za zdrav duh v zdravem telesu spodbuja ekipe k sodelovanju pri športni dejavnosti. K sodelovanju gotovo prispeva tudi adrenalinski spust po vrvi.

Zakaj je team building z ekipo Extreme Monkey najboljša izbira?

Team building je dejavnost. Za izvajalce ni bistvenih formalnih ovir oziroma formalnega izobraževanja, zato je na trgu prisotnih veliko »strokovnjakov«. Stranke ste zato velikokrat (upravičeno) zmedene, kateri ponudnik je najboljša izbira za vas.

Zakaj team building z ekipo Extreme Monkey – tri naše prednosti:

1) Več kot 50 strank različnih velikosti

Ne glede na to, da smo mlado podjetje, je za nami že kar nekaj izvedenih dogodkov in prav tako zadovoljnih strank, od manjših zagonskih podjetij do podjetij z lepim številom zaposlenih, kar nas uvršča med vidnejše ponudnike tovrstnih dejavnosti. To je vaše največje zagotovilo za kakovost.

2) Naši lastni originalni programi, 100-odstotna prilagoditev posameznemu naročniku

Zavedamo se, da skozi dogodke udeleženci svoje podjetje ocenjujejo. Vsakemu naročniku se prilagodimo 100‑odstotno, saj je vsak izziv zase. Naša sposobna, nadvse ustvarjalna ekipa poskrbi za najboljši program, in to brez kopiranja ameriških instantnih programov yes, we can. Imate izziv za nas?

3) V ospredju so vedno udeleženci

Druženje in zabava sta preverjeni osnovi za dvigovanje ekipnega duha in naša primarna cilja. Ne vsiljujemo nikakršnih filozofij in taktik (razen če želite). Skratka, ne kompliciramo in udeležencev ne »gnjavimo«.

Dejavnosti, ki pridejo pri team buildingu v poštev:

 • piknik z dodatno ponudbo supanja in iger na supu,
 • SUP izlet,
 • SUP izlet s kulinariko,
 • vejkanje v wakeparku Dooplek,
 • drugo (po dogovoru).